لطفاً پیش از ثبت نام توجه داشته باشید که:
  1. ثبت نام در تخفیفات کاملاً رایگان است و برای همگان امکان پذیر است بنابراین نیاز به پرداخت هیچ وجهی به هیچ شخصی نمی باشد.
  2. برای ثبت نام الزامی است که تمامی موارد فرم ثبت نام را با اطلاعات صحیح تکمیل نمایید، عواقب ناشی از ارائه اطلاعات غیر واقع بر عهده تخفیفات نمی باشد.
ثبت نام

در ابتدا لطفاً کشور خود را انتخاب نمایید